اخبار برگزیده

آفوریسم

و شاید آینده مان را قبلا پشت سر گذاشته ایم . انسان‌ها، به‌اعتقاد من، فکرهایی را دوست دارند که آن‌ها را به فکر واندارد.انسان باشیم؛ دست‌کم تا هنوز علم کشف نکرده ما چیز دیگری هستیم.رویای ‌ها: بازاری که در آن، آدم حق داشته باشد خودش برای خودش اربابی بخرد.

آفوریسم:کلام قصار یا به معنی بیان  اصل یک چیز یا موقعیت به زبان فشرده و با استفاده از حداقل کلمات


آفوریسم

آفوریسم

آفوریسم

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها